1) Co je VoIP telefonie?
IP telefonie neboli telefonování přes internet je metoda umožňující přenášet hlas a za určitých podmínek i faxová volání přes internet. Hovor uskutečněný pomocí IP telefonie je shodný s telefonováním v jiných telefonních sítích. Není třeba se učit nic nového jen použít správné zařízení.

2) Proč je VoIP lepší než běžná linka?
Neplatíte žádný paušál, voláte levněji nebo úplně zadarmo. Potřebujete pouze připojení k internetu a IP telefon nebo bránu. Nechcete-li investovat můžete volat a přijímat hovory s využitím počítače přes sluchátka a mikrofon a softwarového telefonu nebo používat USB telefon (u těchto variant je pro volání i příjem hovorů nutné mít zapnutý počítač).

3) Pro koho je VoIP telefonie vhodná?
Pro všechny - ušetřit mohou všichni, ale nejvíce ti, kdo mají připojení k internetu, ke kterému neplatí žádné další poplatky (za vlastnictví pevné linky).

4) Zrušil(-a) jsem pevnou linku, můžu teď používat volání přes internet s Wendulka.net - TELEFON?
Ano, můžete. Potřebujete pouze připojení k internetu. U nás si vyberete nové telefonní číslo a pořídíte vše potřebné, abyste mohl/-a ihned začít volat za skvělé ceny.

5) Dovolají se mi z mobilu nebo z běžné telefonní linky, kolik zaplatí?
Ano. Služba je určena pro příchozí i odchozí hovory. Vaše číslo je dostupné ze všech telefonních sítí. Volající platí jako za volání na pevnou linku.

6) Kdy volám zcela zdarma?
Na nouzové a bezplatné linky a pokud volaný používá Wendulka.net - TELEFON. 

7) Mohu používat Wendulka.net - TELEFON bez toho, abych měl koncové zařízení?
Ano. Telefonovat lze i při zapnutém počítači pomocí sluchátka a mikrofonu nebo USB telefonu s použitím tzv. softwarového telefonu. Z hlediska dlouhodobého použití však zvažte pořízení VoIP telefonu nebo brány. VoIP hardware si na sebe za nějaký čas vydělá, telefonování s ním je energeticky výrazně úspornější než trvale zapnutý počítač.

8) Mám obavy, že VoIP telefon / VoIP bránu nebudu umět používat. Jaký je rozdíl mezi používáním telefonu a brány pro volání přes internet?
IP telefon funguje jako Vaše koncové zařízení. Připojí se přímo k internetu ethernetovým kabelem (koncovka RJ-45), má vzhled běžného telefonu a většinou veškeré vlastnosti, které od něj očekáváte jako regulace hlasitosti, telefonní seznam, hlasité volání atp. Kdybyste nevěděli, že máte IP telefon, na první pohled nepoznáte rozdíl od běžného tel. přístroje. 
IP brána - umožní telefonovat s přístrojem, který teď vlastníte či který si chcete pořídit. Stačí ji propojit s ethernetovým kabelem (přívod internetu, koncovka RJ-45) a běžným telefonním přístrojem (koncovka RJ-11). 

9) Nastavení / zprovoznění zařízení aneb možná bude prvotní instalace nad mé síly.
Ke každému produktu u nás zakoupenému získáte přehledný návod jak postupovat při prvotní instalaci.
Také je možno Vám zařízení zaslat již přednastavené. Jakmile budete mít přístroj doma stačí jej pouze správně zapojit a poprvé se přihlásit do zákaznického rozhraní. Poté můžete začít telefonovat.
POZOR! Abychom Vám mohli zařízení nastavit je nezbytné zaslat nám následující údaje:
- Údaje o Vašem připojení k internetu (obdrželi jste od Vašeho poskytovatele - dále jen ISP), tj. IP adresa, Maska sítě, Gateway, DNS (první, druhý,..) - pouze pokud používáte statické nastavení, pokud používáte dynamické (DHCP) stačí sdělit tuto informaci.
- Pokud máte za přípojkou od ISP ještě router, je nutno poslat údaje o připojení k němu nikoliv od ISP - opět je hlavní informací zda používáte statické nastavení nebo DHCP.
- Zda Váš počítač (pokud nějaký je nebo má být připojen zároveň s IP zarízením) má vlastní přívod (ethernetový kabel) nebo je v místě připojení zařízení pro IP telefonii a PC jen jeden. Zjednodušeně to znamená zda IP telefon či brána mají sdílet jednu přípojku s PC.
Bez poskytnutí všech těchto údajů a odpovědí na případné doplňující otázky v přiměřeném termínu od objednání Vám zašleme přístroj s nastavením od výrobce!

10) Jak navýším kredit, je jeho platnost nějak omezena?
Kredit lze navýšit převodem nebo hotovostním vkladem (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte po aktivaci služby). Výše platby je kromě prvního dobití kreditu libovolná. Kredit je platný bez omezení pokud vykonáte jeden příchozí či odchozí hovor za 6 měsíců. Žádnými dalšími podmínkami Vás nezatěžujeme. Kredit za "promlčenou linku" nevracíme.

11) Dostanu daňový doklad?
Samozřejmě, doklady za dobitý kredit najdete ve Vašem zákaznickém rozhraní ve formátu pdf.

12) Jaké připojení k internetu je dostačující?
Dostačující pro fungování je stabilních 128/128 kbps při volbě více ztrátového kodeku (větší komprese přenášených dat - hlasu). Pro dosažení optimálních parametrů hovoru doporučujeme alespoň 128/128 kbps. Nedoporučujeme připojení dial-up a ISDN.
Důležitým parametrem je i doba odezvy - ideální do 50ms, solidní kvalitu Vám poskytne připojení s odezvou do cca 100ms, ještě uspokojivou do 150ms. Ztráta paketů (Packet Loss) do 1%.
Rychlost si můžete ověřit například na speedtest.zive.cz (měřte upload i download).
Měření jsou pouze orientační, nejlepší zkouška vhodnosti Vašeho připojení k internetu je bezplatně vyzkoušet telefonování v naší síti. Kontaktujte nás, poskytneme Vám zkušební číslo zcela zdarma.