Volejte s námi!

 

Služba Wendulka.net - TELEFON je cenově výhodnou veřejnou telefonní službou prostřednictvím technologie přenosu hlasu přes internet (VoIP). Pomocí služby Wendulka.net - TELEFON můžete volat do pevných i mobilních telefonních sítí s využitím vašeho připojení aniž někomu platíte měsíční paušály.
Ceny bez DPH platné od 10.5.2012


Měsíční provolatelný paušál 0 Kč
Poplatek za pronájem čísla 5 Kč bez DPH / měsíc
Tarifikace 60+1 sec

Kč bez DPH / min

špička

(7.00 - 19.00)

mimo špičku

(19.00 - 7.00)

Volání na pevnou linku
0,85 0,45
Mobilní sítě 1,90 1,90
Zelená linka 800, 822 0,00 0,00
Přijaté hovory z jiných sítí 0,00 0,00
Vlastní síť 0,00 0,00
Přenesení jednoho telefonního čísla od jiného operátora 1000 Kč
Přenesení bloku čísel od jiného operátora (ISDN 2000 Kč
Jan Preisler se dále řídí Opatřením obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci
přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel, vydaného Českým telekomunikačním úřadem podle $34 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.

Destinace Špička Mimo špičku Fixní poplatek Prefix
Zelená linka 0,00 0,00 0,00 800, 822
Resortní linky (ČD, MO, MV) 1,00 1,00 0 Kč 95x, 972-974
Modrá linka 1,00 1,00 0 Kč 81x, 83x, 843-846
Bílá linka 1,70 1,70 0 Kč 840-842, 847-849
Informace o tel. číslech v ČR 9,90 9,90 9,90 1180
Informace o tel. číslech v zahraničí 9,90 9,90 9,90 1181
Komerční služby 5,90 5,90 5,90 12xxx, 140xx

Tarifikace těchto volání je shodná s tarifikací příslušného tarifu.

 

Zahraniční hovory

Volání na pevnou linku
Destinace cena za min bez DPH
Francie, Itálie, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Spojené státy americké, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie 1,49
Andorra, Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Irsko, Izrael, Japonsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Taiwan 3,49
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Gibraltar, Hong Kong, Chorvatsko, Jižní Korea, Jugoslávie, Kypr, Litva, Malajsie, Malta, Monako, Rumunsko, Rusko, San Marino, Singapur, Turecko 5,49

 

Albánie, Alžírsko, Argentina, Bělorusko, Brazílie, Čína, Estonsko, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Maroko, Mexiko, Moldávie, Tunisko, Ukrajina 9,49
Americká Samoa, Egypt, Filipíny, Chile, Kolumbie, Libanon, Panama, Peru, Portoriko, Salvador, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuela, Zimbabwe 12,99
Indie, Indonésie, Írán, Keňa, Kongo, Kostarika, Kuvajt, Martinik, Mongolsko, Namibie, Vietnam, Zair, Zambie 23,99
Kuba, Marshallovy ostrovy, Micronésie 36,99
Cookovy ostrovy, Kiribati, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Svatý Tomáš a Princ. Ostrov, Tuvalu, Vanuatu, Wakovy ostrovy 79.99
INMARSAT A, B, M, MINI a ostatní neuvedené 154.99

Volání do mobilních sítí
Destinace cena za min bez DPH
Kanada, Spojené státy americké 1,49
Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Taiwan 5,49
Andorra, Austrálie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Hong Kong, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Srbsko a Černá hora, Kypr, Litva, Lucembursko, Řecko, San Marino, Maďarsko, Malta, Monako, Norsko, Malajsie, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 8,49
Albánie, Argentina, Bělorusko, Brazílie, Čína, Filipíny; Gibraltar, Gruzie, Island, Kazachstán; Lichtenštejnsko; Lotyšsko, Makedonie, Maroko, Mexiko, Moldavsko, Nový Zéland, Peru, Rusko, Spojené arabské emiráty, Thajsko, Tunis, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, Zimbabwe 9,49
Alžírsko, Americká Samoa, Egypt, Estonsko, Sudská Arábie, Sýrie, Venezuela 11,99
Indie, Indonésie, Írán, Keňa, Kongo, Kostarika, Kuvajt, Martinik, Mongolsko, Namibie, Vietnam, Zair, Zambie 22,99
Kuba, Marshallovy ostrovy, Micronésie 35.99
Cookovy ostrovy, Kiribati, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Svatý Tomáš a Princ. Ostrov, Tuvalu, Vanuatu, Wakovy ostrovy a ostatní neuvedené 79,99

 

Hovory jsou účtovány po minutách. Špička začíná v 07:00 a končí v 19:00 v pracovních dnech. Mimo špičku začíná v 19:00 a končí v 07:00 v pracovních dnech, o víkendech a svátcích trvá po celý den. Ceny jsou uvedeny bez DPH.