Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás informovali o důležitých změnách platných od 1.1.2015.

- všechny veřejné IP adresy IPV4 budou zpoplatněny 50,-Kč bez DPH - překládané 1:1 i koncové rozsahy (např. rozsah /30 - 4x50,- Kč bez DPH, rozsah /29 8x50,-Kč bez DPH)

- v následujících týdnech bude se všemi klienty uzavřena nová SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky Vám budou zaslány elektronicky. Smlouva bude datována od 1.1.2015. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky nahrazují stávající. Smluvené ceny a slevy zůstávají v platnosti.

- ceny tarifů od 1.1.2015 zůstávají nezměněny

- za zvýhodněný poplatek je možné od 1.1.2015 provést změnu technologie klienta z 2,4GHz (tarify B1-B12), 5,8GHz (tarify A1-A12) na námi preferovanou 5,8GHz TDMA (tarify M1-M12) za předpokladu, že nebude snížen měsíční poplatek za připojení k internetu min. 6 měsíců

- připravujeme možnost zadání trvalého příkazu se stejným variabilním symbolem

- vzhledem k platební morálce některých klientů a vzhledem k novým možnostem fakturačního programu bude od 1.1.2015 změněn systém fakturace - faktura vystavená 31.12.2014 bude za období 12/2014, faktura vystavena 1.1.2015 bude za období 1/2015, faktura vystavena 1.2.2015 bude za období 2/2015, atd.