Co je "Akcelerace - ACC"?
Akcelerace zrychlí Vaše připojení do internetu o 100%. Při nepřetržitém zatížení Vaší linky nad nastavenou rychlost po dobu 30 sekund se vrátí k nastavené rychlosti. Při poklesu zatížení Vaší linky po dobu 30 sekund se akcelerace opět aktivuje. Příklad: máte-li nastavenou rychlost 256/64kbps, akcelerace zajistí rychlost 512/128kbps. Www stránky prohlížíte rychlostí 512/128kbps (otevírání stránek =malé zatížení), ale když začnete stahovat velký soubor (velké zatížení), rychlost se po 30 sekundách vrátí na 256/64kbps. Po stažení souboru se zatížení linky sníží a akcelerace o 100% je, po 30 sekundách, opět aktivní.

Mám externí přijímač Wi-Fi signálu (AP v módu Klient). Co mám dělat, když mi nejde internet?
Může se stát, že váš přijímač (typicky černá nebo stříbrná krabička) přestane komunikovat s naším vysílačem. Nejčastěji se tak může dít po vyjímečných zásazích do vysílače (např. delší výpadek el. proudu, plánovaná odstávka vysílače). To následně způsobí nefungujícíinternet na vašem PC. Před zavoláním na naše telefonní číslo zkuste přijímač odpojit na 10 sekund od elektrického proudu a znova zapněte. Pokud ani pak internet nebude fungovat, zavolejte nám.

Co dělat, když Skype přenáší hlas trhaně?
Pro správné fungování programu Skype je potřeba linka s rychlostí 128 kbps nebo vyšší. Máte-li takovou linku a trhání hlasu přetrvává, proveďte ve Skypu následující nastavení: Skype -> menu Nástroje -> volba Nastavení -> sekce Spojení -> Použít port 46490 pro příchozí spojení -> tlačítko Uložit

Co je Agregace?

Agregace....Neboli overbooking je poměr vyjadřující omezení při využívání přenosové kapacity pro každého účastníka dané služby, tzn. že celková dostupná přenosová kapacita odpovídá podílu součtu nominálních přístupových rychlostí linek účastníků v daném agregačním bodě a agregačního poměru definovaného pro službu.
Služba je poskytována s agregačním poměrem 1:4 do 1:1. Tento poměr vyjadřuje, o kolik se celková kapacita může snížit, resp. kterou účastníci spotřebují, pokud budou všichni najednou přihlášeni a budou stahovat maximum své linky. Při agregaci 1:4 vydělíte 512 : 4 = 128 kbit/s
Uplatnění agregace může způsobit snížení přenosové rychlosti na přípojkách , což se projeví poklesem rychlosti přístupu na internet na straně účastníků.
Případné zpomalení přenosu dat související s agregací není možné vnímat jako poruchu nebo nedodržení smluvního vztahu uzavřeného mezi účastníkem a poskytovatelem, protože je plně v souladu s definicí produktů . Případné snížení rychlosti tedy není vadným poskytováním služby. Ve skutečnosti se však uplatnění agregace neprojeví výrazným zpomalením přenosové rychlosti, protože díky velkému počtu uživatelů je zatížení linky rozloženo v čase a pravděpodobnost přetížení linky klesá.

Co je to Wi-Fi ?
Wi-Fi je zkratka pro termín Wireless Fidelity (bezdrátová reprodukce). Jedná se tedy o název druhu bezdrátové sítě, která funguje na bezlicenčním pásmu o frekvenci 2,4 GHz nebo 5GHz. Technicky se jedná o standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11a, 802.11b případně 802.11g pro vysokorychlostní bezdrátové přenosy. Tato sít umožňuje uživatelům snadné připojení k internetovým službám a jejich plné využití.

Jak to funguje Wi-Fi ?
Jedná se o klasickou počítačovou síť', kde je místo metalických spojů ('drátů') použito spojení bezdrátové. Připojení k této bezdrátové síti se realizuje pomocí KJ (komunikační jednotky), připojené k PC, a směrové antény nasměrované na jeden z centrálních bodů sítě. Samotné propojení těchto jednotlivých prvků je realizováno kabelem a také správným nastavením (konfigurací) PC. Vyžaduje to tedy jen onu jedinou podmínku. A to, aby bylo možné nasměrovat anténu na jeden z centrálních bodů sítě. To je skutečně vše. Je to takto jednoduché.